Ceny materiałów budowlanych systematycznie rosną

34Ceny materiałów budowlanych systematycznie rosną, co odczuwają inwestorzy oraz osoby jakie w ostatnim czasie byli zmuszeni ponieść z tego tytułu znacznie większe koszta niż planowali na samych początku. Oczywiście dla nikogo to nie powinno być jakimś zaskoczeniem skoro popyt wzrasta każdego roku dzięki dobrej koniunkturze na rynkach budowlanych oraz ewidentnemu ożywieniu całej branży, na co przecież czekaliśmy od dosyć dawna. Pewnie, iż firmy zajmujące się produkcją oraz dystrybucją nie zawsze planują zaspokoić oczekiwania rynku, co pozwala im na zwiększenie przychodów w sytuacji gdy ceny ich wyrobów systematycznie wzrastają. Z drugiej jednak strony rośnie import co zapewne nie pozostaje bez znaczenia, wiele koncernów budowlanych posiada także odpowiednie składy w których przechowuje najbardziej niezbędne surowce jak cement, piasek czy żwir. Raczej nic nie wskazuje na to by sytuacja w najbliższym czasie miała ulec polepszeniu, uwzględniając prognozy branży budowlanej oraz wzrastającą ilość inwestycji i prowadzonych tutaj działań trzeba się liczyć z większymi wydatkami.