Czego brakuje naszym firmom budowlanym?

108Czego brakuje naszym firmom budowlanym w pełnym tego słowa znaczeniu, aby nie tylko zwiększyły zakres prowadzonej przez nich działalności lecz również mogły spokojnie funkcjonować na europejskich względnie wschodnich rynkach? Oczywiście w pierwszej kolejności trzeba wspomnieć o braku odpowiedniego kapitału obrotowego jak i nieadekwatnym podejściu do kwestii terminowych rozliczeń, co jest wręcz udręką krajowego rynku budowlanego oraz problemem o jakim się mówi już od bardzo dawna. Nie ma co ukrywać faktu, iż niewystarczające zaplecze w postaci braku dostępu do ciężkiego i specjalistycznego sprzętu a coraz częściej także niewystarczająca ilość fachowców oraz specjalistów, których deficyt był w ostatnim czasie mocno odczuwalny. Na pewno niektóre firmy doskonale zdają sobie z tego faktu sprawę, jednocześnie próbują wykorzystać swoistą szansę jaka pojawiła się w ostatnich latach, mowa tutaj o wzroście ilości inwestycji zagranicznych, do których w niewielkim stopniu uzyskały dostęp zazwyczaj jako podwykonawca, z czego i tak należy się cieszyć.