Czy ożywienie branży budowlanej, to zasługa zagranicznych inwestorów?

124Czy ożywienie branży budowlanej, to zasługa wyłącznie zagranicznych inwestorów? Oczywiście w dużym stopniu jak najbardziej, zwłaszcza prowadzenie pewnych działań w sektorze nieruchomości komercyjnych, pozwala na wyciągnięcie takich wniosków. Nie wolno jednak zapominać o rodzimych firmach, które de facto realizują nader ważne inwestycje niekiedy strategiczne względem gospodarki naszego kraju. Pamiętajmy, iż również lokalne i niewielkie rynki coraz częściej zgłaszają aneks do zaspokojenia ich potrzeb, co za tym idzie również w tym kierunku można było dostrzec impuls do działania dla branży budowlanej. Pewnie, że zagraniczny kapitał a tym bardziej pojawienie się go na adekwatnej co do tego płaszczyźnie, to dobra informacja nie tylko dla branży budowlanej ale całego rynku nieruchomości. Stajemy się pod tym względem atrakcyjni i coraz częściej mówi się o tym fakcie, w aspekcie branży budowlanej jakiej rozwój przez najbliższe lata nie jest w żaden sposób zagrożony i z tego powinniśmy się jak najbardziej cieszyć.