Jak wiele zadań spada na barki architekta?

123Jak wiele zadań spada na barki architekta oraz co za tym idzie, czy jego podstawowym i najważniejszym zadaniem jest wyłącznie przygotowanie projektu budowlanego? Oczywiście większość z nas właśnie takim pojęciem na ten temat dysponuje, warto jednak poszerzyć pewne horyzonty w tym aspekcie i zdać sobie sprawę, iż praca architekta to w dzisiejszych czasach kompleksowa obsługa całej inwestycji budowlanej, co to takiego oznacza? Mianowicie uczestniczenie w niej od początku do samego końca, czyli momentu gdy inwestor odbiera ją od nas w stanie surowym względnie już przygotowaną w konkretnym co do tego celu. Załatwienie wszystkich formalności, pozwoleń czy też dotrzymanie przez firmy realizujące taką inwestycję warunków umowy, nadzorowanie zakresu prac realizowanych w wyznaczonych do tego terminach, dobór materiałów budowlanych i wiele innych obowiązków spada coraz częściej na barki architekta. Należy jednak od razu dodać, iż posiada on wszystkie niezbędne predyspozycje, umiejętności i wiedzę, jaką w tym zakresie może wykorzystać, oscyluje ona wokół zagadnień powiązanych z budownictwem, techniką, fizyką czy też najnowszymi trendami budowlanymi.