Jakie są prognozy dla branży budowlanej?

45Jakie są prognozy dla branży budowlanej? Można powiedzieć, iż zdania co do przyszłości a nawet kilku następnych lat są mocno podzielone, jedni optymistycznie podchodzą do sprawy drudzy raczej sceptycznie oceniają zwłaszcza moment w którym zabraknie środków unijnych na realizację kolejnych inwestycji strategicznych dla gospodarki naszego kraju. Nie ma co ukrywać faktu, iż właśnie finansowanie budowy nowych obiektów sportowych, infrastruktury drogowej oraz co za tym idzie dostrzeżenie potrzeb mieszkaniowych przez rząd naszego kraju pozwoliło budownictwu i całej branży działać na przestrzeni ostatnich lat. Oczywiście w ostatnim czasie mówi się o konieczności ustabilizowania rynku a raczej niekiedy uniezależnienia branży od inwestycji jakie w przeciągu najbliższych lat nie będą już realizowane. Pewnie, iż branża budowlana posiada pewne predyspozycje do tego by nie obawiać się stagnacji, kryzysu czy zastosuje zwłaszcza na lokalnych rynkach, jednak sytuacja na nich nie w całym kraju jest na tyle klarowna aby zapewniła jej optymalne warunki do działania.